Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αύξηση ωραρίου. Αν δεν αντιδράσουμε τωρα, πότε;;;;

25/04/2013

mousika sxoleia2ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Υποπαράγραφος Θ.2.
Ρυθμίσεις για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
1.    Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Κατεξαίρεση, είναι δυνατή η λειτουργία επταθέσιων έως και ενδεκαθέσιων
δημοτικών σχολείων καθώς και δημοτικών σχολείων άνω των δωδεκαθέσιων, όταν το επιβάλλουν λειτουργικοί και παιδαγωγικοί λόγοι όπως είναι ο αριθμός των μαθητών, οι διατιθέμενοι χώροι διδασκαλίας και οι αποστάσεις μεταξύ των σχολείων.».
2.    Η παράγραφος 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από 1/9/2013 ως εξής:
α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων.
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.
β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.
γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ώρες 16.
δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20.
ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.
στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας.
ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28.
η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30.».
3.    Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των κενών θέσεων, των λειτουρ¬γικών αναγκών και των τυχόν
υπεραριθμιών, με σκοπό το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, και για το σχολικό έτος 2013 – 2014.
4.    Οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, με βάση το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, μπορούν είτε α) να απασχολούνται λιγότερες ώρες από αυτές του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις αποδοχές εκπαιδευτικού με διδακτικό ωράριο δώδεκα (12) ωρών είτε β) να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε σχολικές δράσεις
όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο που ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη.
5.    Η ρύθμιση της περίπτωσης 4 ισχύει αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που η ανάγκη συμπλήρωσης του διδακτικού ωραρίου προκύπτει μετά από την πλήρη κατανομή των διδακτικών ωρών ανά μάθημα στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο σχολείο.
6.    Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και  Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των περιπτώσεων 4 και 5.
Υποπαράγραφος Θ.3.
Ρυθμίσεις για τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης πράξεων ΕΣΠΑ
1.    Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3614/2007 (Α’ 267)  όπως το πρώτο εδάφιό της αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» (Α’ 246) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4128/2013 (Α’ 51), πριν το τελευταίο εδάφιο, προστίθεται, από τότε που ίσχυσε η από 18.12.2012 ΠΝΠ, εδάφιο ως εξής:  «Στις αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων δύναται να προσδίδεται αναδρομική ισχύς αλλά πάντως όχι προγενεστέρα των τριών μηνών από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
2.    Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από 18 Δεκεμβρίου 2012 και εφεξής, κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3614/2007, και φέρουν την υπογραφή μόνο των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών είναι νόμιμες.
3.    Η 20550/10.12.2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος »Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στη «Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)»» ισχύει από 1η Δεκεμβρίου 2012.
No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: