Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΛΜΕ Πειραιά: Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε επιμορφώσεις εκτός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου

03/11/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Σε μια περίοδο που η αντιλαϊκή πολιτική, όπως σχεδιάζεται από την κυβέρνηση, την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. ξεθεμελιώνει δικαιώματα και καταχτήσεις, ανάμεσά τους και τη δημόσια εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας «καινοτομεί” προχωρώντας στην πιλοτική εφαρμογή Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) σε 68 πιλοτικά Γυμνάσια. Ισχυρίζεται ότι με την πιλοτική εφαρμογή των νέων Π.Σ. «σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των σχολείων» θα οδηγηθούμε σε «αξιολόγηση με σκοπό τη βελτίωση-οριστική διαμόρφωσή τους»,  καθώς και στην «ανάπτυξη και διεύρυνση του ρόλου των εκπαιδευτικών ως σχεδιαστών του εκπαιδευτικού έργου και διαμορφωτών εκπαιδευτικών υλικών περιβαλλόντων μάθησης». Για το σκοπό αυτό προβλέπεται για τα Γυμνάσια που έχουν οριστεί ως πιλοτικά «ευρύ πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών …κ.ά. υποστηρικτικές δράσεις» (με το αζημίωτο για τους εμπνευστές τους).
Οι  εντυπωσιακές διακηρύξεις προσπαθούν άδικα να κρύψουν μια πραγματικότητα που βοά:
• Κανένα σχολείο, πόσο μάλλον πιλοτικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά για τη μόρφωση των παιδιών μας, αν ακολουθεί το μοντέλο της «αυτόνομης”, φτηνής κι ευέλικτης σχολικής μονάδας. Με δεδομένη την υποχρηματοδότηση και τις μεγάλες ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή, σε ανεπαρκείς, μίζερες αίθουσες, χωρίς εργαστήρια και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, μόνο προγράμματα «του ποδαριού» και της «αρπαχτής» μπορούν να εφαρμοστούν για την «αξιοποίηση” του ΕΣΠΑ , του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθοδηγούμενα από τον «αυτόματο πιλότο” της καπιταλιστικής αγοράς.
• Τα πιλοτικά προγράμματα που εφαρμόζονται, για να γενικευτούν σύντομα σε όλα τα Γυμνάσια, κατευθύνουν σε αποσπασματικές γνώσεις-πληροφορίες και δεξιότητες, καθώς δεν αποτελούν ένα συνεκτικό κορμό για την παροχή γενικής παιδείας σε όλους τους μαθητές. Πίσω από τη σύγχυση των διδακτικών αντικειμένων και των ρόλων, την πρόωρη ανακάλυψη «κλίσεων” των μαθητών  και » τη ζώνη βιωματικών δράσεων”, με τυποποιημένα «σχέδια εργασίας” και «πολλαπλές πηγές και υλικά μάθησης” (βλ.ίντερνετ), σε συνθήκες μάλιστα που ούτε ο παιδαγωγός ούτε τα βασικά σχολικά εγχειρίδια είναι δεδομένα, κρύβεται μια προκατασκευασμένη κατάρτιση που θα οικοδομείται με οδηγίες του τύπου «μάθε-φτιάξτο μόνος σου», διαμορφώνοντας ανθρώπους που απλά θα προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους, αδύναμους να σταθούν στα πόδια τους, να σκεφτούν λογικά, να καθορίσουν τη ζωή τους. Είναι ενδεικτικό ότι και ποσοτικά ακόμη, στο ωρολόγιο πρόγραμμα μειώνονται κρίσιμα διδακτικά αντικείμενα (1 ώρα λιγότερη για την Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, 1 ώρα η Φυσική Αγωγή Α΄ Γυμνασίου κ.ά.). Ο στόχος είναι προφανής:  το «νέο σχολείο» της αγοράς να είναι προσανατολισμένο στη μαζική παραγωγή φτηνού και ευέλικτου δυναμικού, αναλώσιμου για την κερδοφορία του κεφαλαίου.
• Τα πιλοτικά σχολεία θα λειτουργήσουν όμως και σαν εργαστήρια πειραματικής εφαρμογής της λεγόμενης αξιολόγησης, αποβλέποντας όχι μόνο στη χειραγώγηση του εκπαιδευτικού (που άλλωστε επιδιώκεται και με άλλα μέτρα, όπως το πρόσφατο μισθολόγιο –βαθμολόγιο), αλλά κυρίως στον ανταγωνισμό και την ανισόμετρη ανάπτυξη των σχολικών μονάδων, μέσα από τη διαφοροποίηση των προγραμμάτων, της χρηματοδότησης και του εκπαιδευτικού τους προσωπικού. Στο πλαίσιο του «ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» και της πιλοτικής εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών προβλέπεται «να γίνει εκτενής χρήση της εσωτερικής διαμορφωτικής αξιολόγησης καθώς και εξωτερική αξιολόγηση». Επιπλέον προβλέπονται «διαδικασίες ενδοσχολικής παρακολούθησης» και συγκρότηση «πενταμελούς ομάδας εμπειρογνωμόνων» για «επιτόπιες επισκέψεις» των πιλοτικών σχολείων. Τον ελεγκτικό ρόλο αναλαμβάνει ασφαλώς …η Διοίκηση: οι Διευθυντές των πιλοτικών σχολείων, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και οι Περιφερειακοί Διευθυντές. Ας μην έχει αυταπάτες κανείς για το πού θα οδηγήσει η…αξιολόγηση.
• Με την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση θα «αξιολογούνται” και οι  εκπαιδευτικοί. Σε ένα τόσο αυταρχικό πλαίσιο καταλαβαίνει κανείς ότι οι εκπαιδευτικοί θα πιέζονται να λειτουργήσουν σαν διεκπεραιωτές, δημόσιοι υπάλληλοι – ιμάντες μεταβίβασης των κυβερνητικών  εντολών και της κυρίαρχης ιδεολογίας και όχι, όπως διακηρύσσουν οι «πρόθυμοι» κυβερνητικοί εντολοδόχοι «ως συνδιαμορφωτές της διδακτικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας» και πολύ περισσότερο ως παιδαγωγοί και ενεργητικά υποκείμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Άλλωστε η επιλογή των σχολείων για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων έγινε χωρίς  απόφαση ή εισήγηση των Συλλόγων Διδασκόντων. Τα σχολεία επιλέχτηκαν με αδιαφανή κριτήρια, αυταρχικά από το Υπουργείο Παιδείας, που δείχνει ότι δεν έχει όρια και φραγμούς. Σήμερα επιδιώκουν ακόμη να κάνουν σκόνη και θρύψαλα τα εργασιακά δικαιώματα και το καθιερωμένο ωράριο των εκπαιδευτικών καλώντας τους σε επιμορφωτικά προγράμματα στον ελεύθερο τους χρόνο, διεισδύοντας και στην προσωπική τους ζωή.  Τους αναθέτουν μάλιστα «να μελετήσουν το νέο πρόγραμμα, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί» μέχρι να ξεκινήσουν οι επιμορφώσεις!
Γι’ αυτό, το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά, εκτός από την αντίθεσή του και στο περιεχόμενο των νέων προγραμμάτων σπουδών, που σήμερα εφαρμόζονται πιλοτικά, επισημαίνει ότι:  παρά τις πιέσεις που ασκούνται από τη διοίκηση προς συναδέλφους για επιμόρφωση τα Σάββατα ή εκτός διδακτικού ωραρίου, αυτό είναι παράνομο, επειδή το Σάββατο οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συμβατική υποχρέωση να εργάζονται (καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας με την Π.Ν.Π. από 29 -12 -1980, που κυρώθηκε με τον ν.1157/81 και τον ν. 1566/85, άρθρο 13, παρ. 8 κ.α.). Δηλώνουμε ότι σε μια περίοδο που δεχόμαστε την πιο βάρβαρη επίθεση στα δικαιώματά μας, στο μισθό μας, τη ζωή μας, στο ίδιο το δημόσιο σχολείο, δεν θα επιτρέψουμε να καταστρατηγήσουν το πενθήμερο και το ωράριό μας. Όσο κι αν επιχειρείται τον τελευταίο καιρό ο προγραμματισμός από το υπουργείο και τις διευθύνσεις  σεμιναρίων και άλλων δράσεων σε μέρες και ώρες εκτός ωραρίου, εμείς δε θα επιτρέψουμε την ελαστικοποίηση του ωραρίου μας. Είναι κι αυτό στοιχείο της γενικότερης αντίστασής μας στο νέο σχολείο της αγοράς.
Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε επιμορφώσεις εκτός του ωραρίου  λειτουργίας του σχολείου ( π.χ απογεύματα, Σάββατα κλπ).Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ
Παρέχει πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς.

 

No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: