Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εδώ ο κόσμος καίγεται……. Λεφτά για την Παιδεία δεν υπάρχουν….

16/06/2011

Αλλά ταυτόχρονα ……πέντε νέα επιμορφωτικά προγράμματα για νέους, ενήλικες, κατάρτιση, εξ αποστάσεως τρέχουν!!!

 Πέντε προγράμματα που αφορούν στη «Διά Βίου Μάθηση» και τα τέσσερα από αυτά θα υλοποιηθούν το Σεπτέμβριο και αφορούν πάνω από 400.000 πολίτες, κοινοποίησε το υπουργείο Παιδείας.   Πρόκειται για τα προγράμματα α) «Κουπόνι αρχικής κατάρτισης» β) επιμόρφωση πολιτών στο πλαίσιο των δήμων γ) Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ, δ) Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ε) Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων ενώ αναμένεται και το πρόγραμμα «εισιτήριο στην απασχόληση»
    Η έναρξη υλοποίησης και των πέντε προγραμμάτων θα γίνει τον Σεπτέμβριο 2011, ενώ εντός των ημερών κατατίθεται και το πρόγραμμα « Εισιτήριο στην απασχόληση».
1. Κουπόνι αρχικής κατάρτισης
Αντικείμενο του έργου «Κουπόνι (voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης» αποτελεί η χορήγηση κουπονιών αρχικής κατάρτισης σε νέους 18 -25 ετών. Η κατάρτιση μέσω χορήγησης κουπονιών, προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένους παρόχους (δηλ. δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ).
Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των κουπονιών κατάρτισης είναι η δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την ειδικότητα κατάρτισης και το φορέα αρχικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες.Τα κουπόνια αρχικής κατάρτισης μπορούν να δίδονται σε δικαιούχους νέους :

    – είτε με οικονομικά – κοινωνικά κριτήρια για ειδικότητα σπουδών που οι ίδιοι επιλέγουν (voucher κοινωνικών κριτηρίων)- είτε σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων που θα επιλέξουν συγκεκριμένες ειδικότητες που υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, όπως θα τις ορίσει το Υπουργείο Παιδείας από τις λειτουργούσες σήμερα 217 ειδικότητες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ (voucher επιλεγμένων ειδικοτήτων)Το έργο είναι ώριμο και αναμένεται να διανεμηθούν τα πρώτα κουπόνια αρχικής κατάρτισης το Σεπτέμβριο 2011. Συνολικά το έργο έχει προϋπολογισμό 44 εκατομμύρια. € για την περίοδο 2011-2015 και θα διανείμει κουπόνια κατάρτισης σε περίπου 55.000 νέους 18-25 ετών που επιθυμούν να σπουδάσουν σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ.2. Πρόγραμμα «Μάθηση στον πολίτη, ανάπτυξη στη χώρα»
Τα προγράμματα της Διά Βίου Μάθησης αναμορφώνονται και εκσυγχρονίζονται ως προς το περιεχόμενο. Ο Καλλικρατικός Δήμος θα είναι ο τελικός πάροχος των προγραμμάτων επιμόρφωσης των πολιτών, που περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές ενότητες:

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
– ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
– ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
– ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
– ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
– ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
– ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
– ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
– ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
– ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Οι Δήμοι θα έχουν την δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων από τη λίστα των παραπάνω αλλά και να προτείνουν νέα που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες των δημοτών.
Επιπρόσθετα και για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες όπως νέες τεχνολογίες και ξένες γλώσσες θα γίνει χρήση της «επιταγής» (voucher). Με αυτή ο δημότης θα μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα της αρεσκείας του π.χ. ξένη γλώσσα -αγγλικά – γαλλικά κλπ και τον πάροχο της αρεσκείας του.
Στόχος της συνολικής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την περίοδο 2011- 2013 είναι η δημιουργία 12.580 τμημάτων μάθησης και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε 201.240 εκπαιδευόμενους.
Προϋπολογισμός του έργου : 44.000.000€
3.Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ
Η πράξη αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης παλαιότερων αποφοίτων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, σε τομείς σχετικούς με το επιστημονικό πεδίο σπουδών τους, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεών τους και τη συμπλήρωση των δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις στην επιστήμη και τεχνολογία,
Η ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος επιμόρφωσης είναι 30 ώρες και η μέγιστη 200 ώρες.
Ο συνολικός αριθμός των αποφοίτων που θα επιμορφωθούν εκτιμάται σε 17.000 άτομα.
Αναμένεται η έναρξη των προγραμμάτων τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.
Προϋπολογισμός του έργου : 20.000.000€

4.Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Η δράση για την επέκταση και την αναβάθμιση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ακολουθεί τη λογική της δια βίου εκπαίδευσης και εξειδικεύεται στην εκπαίδευση του ενήλικου πληθυσμού.
Προβλέπεται να λειτουργήσουν 58 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και 35 τμήματα εκτός έδρας. Συγκεκριμένα ο αριθμός των εκπαιδευομένων προβλέπεται να ανέλθει στις 13.000 για τα 2 έτη.
Προϋπολογισμός του έργου: 14.500.000€

5. Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων

Σκοπός της λειτουργίας και υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών για ενηλίκους, για στελέχη και εκπαιδευτές δια βίου μάθησης και για τον απόδημο ελληνισμό στην Ε.Ε
Οι βασικοί τύποι ηλεκτρονικής μάθησης που θα χρησιμοποιηθούν είναι:

α) ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής δεν έχουν δια ζώσης επαφή, αλλά επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών,

β) μικτή ηλεκτρονική μάθηση (blended e-learning) κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής έχουν και δια ζώσης συναντήσεις εκτός από την επικοινωνία τους μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Στόχος της συνολικής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την περίοδο 2011- 2013 είναι η δημιουργία 6.150 τμημάτων μάθησης και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε 123.000 εκπαιδευόμενους
Προϋπολογισμός του έργου: 22.700.000€

Εισιτήριο στην Απασχόληση

Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι νέοι και ενήλικες οι οποίοι θα αποκτήσουν αρχική κατάρτιση και νέες επαγγελματικές δεξιότητες στο σύνολο των τομέων /κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας και ειδικότερα σε επιχειρήσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία.
Ειδικότερα ένταξη νέων και ενηλίκων στην αγορά εργασίας μέσω απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και υλοποίησης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις των κλάδων.
Μετά την ολοκλήρωση του/των προγράμματος / προγραμμάτων κατάρτισης, οι επιχειρήσεις θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσλάβουν μέρος των εκπαιδευθέντων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ωφελούμενων νέων θα ανέλθει στις 20.000 την τριετία 2011-2013.
Γίνεται κοστολόγηση του έργου.

http://www.eklogika.gr/news/5042

No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: