Μετάβαση στο περιεχόμενο

«Καλλικράτης» στην Εκπαίδευση

30/12/2010
Νέα πειραµατικά σχολεία και συγχωνεύσεις σε εκπαιδευτικούς φορείς

 

Μαθητές - αστέρια. Στα νέα πειραµατικά σχολεία θα δηµιουργηθούν όµιλοι που θα  λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραµµα και θα αφορούν γνωστικούς τοµείς  όπως τα µαθηµατικά, τις φυσικές επιστήµες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία κ.λπ.

«Καλλικράτη» στους διάφορους επιτελικούς φορείς του υπουργείου Παιδείας, αλλά και πλήρη αναµόρφωση του θεσµού των πειραµατικών σχολείων ώστε να ξαναγίνουν κέντρα αριστείας, σχεδιάζει τώρα η Αννα ∆ιαµαντοπούλου
Η υπουργός Παιδείας παρουσιάζει σήµερα στο Υπουργικό Συµβούλιο τα καινούργια σχέδια νόµου που θα προωθήσει αµέσως µετά τις εορτές, µε τα οποία συγχωνεύονται ή καταργούνται 6 επιτελικοί φορείς του υπουργείου, ανάµεσα στους οποίους το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, χωρίς ωστόσο να αλλάξει τίποτα στην υπηρεσιακή, τη µισθολογική και τη συνταξιοδοτική κατάσταση του προσωπικού των φορέων. Ωστόσο, µόνο από τη µεταστέγασή τους στο υπουργείο Παιδείας, θα εξοικονοµηθούν περίπου 4 εκατ. ευρώ που δίνονταν κάθε χρόνο για ενοίκια.

Ο σχεδιασµός γιατις συγχωνεύσεις προβλέπει τηδηµιουργία ενόςνέου φορέα, στον οποίο µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες τεσσάρων επιτελικών φορέων που λειτουργούσαν έως σήµεραµε αλληλοεπικαλυπτόµενες αρµοδιότητες και οι οποίοι καταργούνται: το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,το ΚέντροΕκπαιδευτικής Ερευνας, το Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και ο Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών. Ο νέος φορέαςθα έχει υπόσταση ΝΠ∆∆ και επταµελές ∆ιοικητικόΣυµβούλιο που θα ορίζεται από τον υπουργό Παιδείας. Για το πρόσωπο πουθα οριστεί στη θέση του προέδρου απαιτείταιγνώµη της αρµόδιας Επιτροπής της Βουλής. Ο φορέας θα έχει γνωµοδοτικό χαρακτήρα και βασικήαποστολή τη συµβολή στον εκσυγχρονισµό και τη βέλτιστη εφαρµογή τηςεκπαιδευτικής διαδικασίας και πολιτικής, την ευθύνη για τη διαµόρφωση της οποίας έχει η κυβέρνηση. Επίσης, το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) εξελίσσεται στον βασικό κόµβο των ψηφιακών εφαρµογών και µέσων στην Εκπαίδευση. Στους σκοπούς του προστίθενται ο σχεδιασµός, η οργάνωση καιο συντονισµός της παραγωγής και διανοµής των σχολικών βιβλίων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή, καθώς και η διαχείριση του συνόλου των κεντρικών υποδοµών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των ψηφιακών εφαρµογών µάθησης που έχουν αναπτυχθεί, περιλαµβανοµένου και του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου.

Ακόµα προβλέπεταικατάργησητου Οργανισµού Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων (ΟΕ∆Β) καιπεριέλευση των αρµοδιοτήτων του στο υπουργείο Παιδείας. Το µόνιµο και µε σχέσηεργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του θα µεταφερθεί σε θέσεις τηςκεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας ή άλλων υπηρεσιών του και εποπτευόµενων νοµικών προσώπων, ενώ διασφαλίζεταιη συνέχιση της τρέχουσας παραγωγικής εκδοτικής διαδικασίας.

Τέλος, ηυφυπουργόςΠαιδείαςΕύη Χριστοφιλοπούλουξεκαθάρισε χθες ότι όποιες συγχωνεύσεις σχολείων αποφασιστούν, δεν θα γίνουν µε σκοπό την εξοικονόµηση πόρων. «Εκεί που υπάρχει οικιστική ανάπτυξη και περισσότερος µαθητικός πληθυσµός θα ιδρυθούν σχολεία. Εκεί που πρέπει, για παιδαγωγικούς λόγους, να µην υπάρχουν ολιγοθέσια σχολεία, συγχωνεύουµε. Από αυτές τις συγχωνεύσεις εξαιρούνται προφανώς αποµακρυσµένα νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές», τόνισε.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

Καταργείται ο Οργανισµός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων και συγχωνεύεται µε άλλους τρεις φορείς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

«Κυψέλες» για σούπερ µαθητές

«ΚΥΨΕΛΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» επιχειρείται να ξαναγίνουν τα πειραµατικά σχολεία. Οπως είχαν αποκαλύψει «ΤΑ ΝΕΑ» από τις 20 ∆εκεµβρίου, η Αννα ∆ιαµαντοπούλου προωθεί τη ριζική τους αναµόρφωση. Κάθε πειραµατικό θα συνδέεται µε πανεπιστήµιο και θα ακολουθεί ωρολόγιο πρόγραµµα ανάλογα µε τις ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας του. Προκειµένου να αναπτυχθούν οι ιδιαίτερες ικανότητες των µαθητών, όχι µόνον του πειραµατικού αλλά και των σχολείων της ευρύτερης περιοχής, θα δηµιουργηθούν όµιλοι που θα λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραµµα και θα αφορούν γνωστικούς τοµείς όπως τα µαθηµατικά, τις φυσικές επιστήµες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία κ.λπ.

Στα πειραµατικά – πρότυπα σχολεία όλων των βαθµίδων, θα µπορούν να εισάγονται παιδιά µε υψηλές µαθησιακές δυνατότητες. Υφιστάµενα πειραµατικά σχολεία που διαθέτουν δηµοτικό και γυµνάσιο θα διατηρήσουν τη µεταξύ τους σύνδεση ώστε οι απόφοιτοι του δηµοτικού να εγγράφονται στο γυµνάσιο µε βάση προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται από το Επιστηµονικό Εποπτικό Συµβούλιο (ΕΕΣ) κάθε σχολείου. Ο αριθµός των µαθητών που εισάγονται στο γυµνάσιο µπορεί να είναι αυξηµένος κατά 50% σε σχέση µε τον αριθµό των φοιτούντων στο συνδεδεµένο δηµοτικό. Το αυξηµένο αυτό ποσοστό µαθητών καλύπτεται από µαθητές των άλλων δηµοτικών. Η εισαγωγή αυτών των µαθητών γίνεται µε τις ίδιες προϋποθέσεις. Η εισαγωγή τους στα πειραµατικά – πρότυπα λύκεια γίνεται κατόπιν εξετάσεων και τεστ δεξιοτήτων. Η επιλογή των µαθητών γίνεται στο δηµοτικό πειραµατικό – πρότυπο σχολείο µε κλήρωση, ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής τους.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4610820

No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: